SABEK İş Geliştirme Merkezi'ne başvurarak; Uygun koşullarda iş mekanı, Yönetim danışmanlığı, Ortak ofis ekipmanı, Ofis Hizmetleri, Tanıtım desteklerinden yararlanın

İşgem Nedir?

İŞGEM ( İş Geliştirme Merkezi) yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, kolaylaştıran, işletmelerin başlangıç aşamalarında karşılaşacakları riskleri en aza indiren bir iş kurma modelidir.

İŞGEM’in amacı, yeni girişimcileri, en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve ayakta kalmalarını sağlamaktadır. Yeni işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranları % 60 ile % 80 arasındadır. İŞGEM ortamında ise bu oran % 10’a düşmektedir. Bu da İŞGEM modelinin yeni işletmelere getirdiği avantajların önemini göstermektedir.

  • Uygun koşullarda iş mekanı.
  • Yönetim danışmanlığı.
  • Ortak ofis ekipmanı.
  • Ofis hizmetleri.
  • Tanıtım destekleri.

İşgem'in Yararları

Yeni işletmeleri kuruluş aşamasında karşılaşacakları risklerden korur, Uygun görülen iş fikri sahiplerine ihtiyaç duydukları eğitimi verir, Girişimcileri sektörleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ihalelerden, malzeme alımlarından haberdar eder, Uluslararası kalite standartlarında üretim yapmalarına yardımcı olur, İŞGEM, yerli ve yabancı fonları girişimciler için araştırır ve bu fonlardan faydalanmalarına imkan saglar, İşsizliğin azaltılmasına katkı yapar, yerel gelişmeyi hızlandırır.